BASES DO CONCURSO FOTOGRÁFICO

Organizado polo Museo de Maxia Kiko Pastur en colaboración con Mery Pais, a Asociación Cultural Cidade Vella e o Excmo. Concello de Santiago de Compostela.

1ª OBXECTIVO:
Proposta orixinal e exclusiva enmarcada dentro das actividades do  Entroido de Santiago de Compostela 2021, como reto público para estimular o enxeño e a creatividade local. 
Trátase dun concurso fotográfico dirixido a todo tipo de persoas, para que se fotografen cun disfrace, de tal maneira que pareza que non estean ou resulten máis ou menos imperceptibles na imaxe. 
Os concursantes terán que enviar fotografías con disfraces confeccionados, de xeito que se camuflen integrándose entre os monumentos, arquitecturas, paisaxes, prazas ou recunchos emblemáticos da cidade, ata o punto que nun primeiro visionado 
pasen desapercibidos. 

2ª TEMÁTICA: 
Trátase dun concurso de fotografía (en formato dixital) enmarcado nas festas do Entroido 2021 en colaboración co Concello de Santiago de Compostela. O tema do concurso “O disfrace invisible”  plantéxase para recibir fotografías que recollan unha ou varias persoas disfrazadas, que aparezan camufladas na fotografía de tal forma que pasen máis ou menos desapercibidas ou disimuladas dentro da localización elixida, que ademais deberá ser un lugar recoñecible de Santiago de Compostela. 

3ª CONCURSANTES: 
Poderá participar neste concurso calquera persoa física de nacionalidade española, coa excepción dos membros do xurado.
A actividade terá que ser destinada a disfraces individuais ou só de convivintes, que é ao que nos obrigan as circunstancias actuais.
Para formalizar a súa participación, os concursantes terán que rexistrarse correctamente e enviar as súas imaxes fotográficas dentro do prazo e forma establecidos nestas bases.

4º. DISFRACES: 
O disfrace ou disfraces poderán ser confeccionados con calquera tipo de material, cor e forma, e valorarase o mérito e enxeño na creación do mesmo, así como a súa integración na contorna elixida, para crear o efecto proposto.
Os difraces terán que ser individuais ou só de conviventes debido as circunstancias actuais.

5ª FOTOGRAFÍAS:
As fotografías deberán ser presentadas únicamente en formato dixital ( jpg,  tiff,  png,  bmp). 
Os participantes responsabilízanse totalmente de ser os únicos autores, de que non existan dereitos a terceiros, así como de toda reclamación por dereitos de imaxe sobre as obras presentadas ao concurso.
As fotografías non poderán ser maiormente alteradas electronicamente, nin por calquera outro medio. Tampouco se aceptarán fotomontaxes nin retoques dixitais, máis aló dos axustes básicos de recorte ou de mínimas correccións de cor, luminosidade, etc.
 En caso de dúbidas, o xurado podería solicitar ao autor o arquivo orixinal, para a súa comprobación. 

6ª PRESENTACIÓN: 
Cada concursante poderá presentar o número que queira de obras fotográficas, aínda que só poderá optar a un premio, no caso de que presente varias.
As obras fotográficas enviaranse únicamente en formato dixital, ao email de contacto inscripcion@odisfraceinvisble.com ou no noso formulario de inscripción, nos formatos standard:  JPEG,  TIFF,  BMP ou  PNG cun máximo de 2 megabytes por aquivo e dentro do prazo de admisión, que marcan estas bases.

Dentro do envío por correo electrónico, acompañaranse os seguintes datos do autor: Nome, apelidos, data de nacemento, dirección, código postal, municipio, provincia, país, teléfono e correo electrónico.

En caso da presentación de varias fotos o autor terá que titulalas de forma diferente ou numeralas para a súa identificación.

7ª PRAZO DE ADMISIÓN: 
O prazo para presentar as obras remata o 16 de febreiro de 2021 ás 23:59 horas, non se admitirán obras presentadas con posterioridade.

8ª PREMIOS: 
Primeiro Premio: 1000 euros
Segundo Premio: 500 euros
Terceiro Premio de 300 euros.
*Accésit “á fotografía máis graciosa”: 100 euros
*Accésit “á fotografía máis máxica”: 100 euros

  • Cada participante non poderá obter máis dun premio.

9ª FALLO: 
O fallo do xurado producirase o día 17 de febreiro de 2021e será comunicado expresamente pola organización aos premiados. Do mesmo xeito, o  Concello de Santiago de Compostela, por medio da súa Concellería de Acción Cultural difundirá esta información aos medios de comunicación, na súa páxina web e/ou a través das canles que crea convenientes.

10ª O XURADO: 
O xurado estará formado por dous representantes da Asociación Cultural  Cidade  Vella, así como de Mery Pais (artista multidisciplinar) e o ilusionista Kiko Pastur director do Museo de Maxia en Santiago de Compostela. A súa misión será determinar as fotos que optan a premio, así como seleccionar as 25 mellores fotos para incluílas nunha exposición física (que poderá mostrarse en centros do Concello de Santiago de Compostela así como no Museo de Magia Kiko Pastur) A súa decisión será inapelable.

11ª CRITERIOS DE VALORACIÓN DAS FOTOGRAFÍAS:
O xurado terá en conta os seguinte criterios, á hora de valorar as fotografías:  
⦁ Orixinalidade da fotografía presentada: valorarase o inédita, ocurrente e enxeñosa que sexa a idea proposta da fotografía en xeral.
⦁ Calidade técnica da fotografía na súa composición, encadre, iluminación, resolución, etc.
⦁ Calidade do disfrace: terase en conta o mérito na confección do disfrace, a creatividade e talento no seu deseño, forma, materiais, cores, etc, respecto á localización na que estea integrado.
⦁ Localización: valorarase positivamente que a imaxe presentada poña en valor a cidade, mostrando algún lugar recoñecible de Santiago de Compostela, sexa aproveitando a súa arquitectura, xardíns, monumentos, prazas, paisaxes, obxectos ou recunchos emblemáticos que podamos identificar. 
⦁ Ilusión de camuflaxe: non se trata de crear a ilusión perfecta nin se pretende neste concurso que a persoa disfrazada resulte completamente imperceptible na fotografía, senón que a forma de disimular a súa figura sexa enxeñosa, graciosa ou artística. Sí ten que existir certo grao de camuflaxe ou mimetización coa paisaxe ou contorna . Con todo, consideraríase pouco enxeñoso, por exemplo, esconder á persoa detrás dun póster cunha fotografía da imaxe da paisaxe que está inmediatamente detrás del. Primarase que a persoa disfrazada estea máis ou menos exposta, aínda que se adiviñe a súa figura, sempre que a forma de logralo sexa ocurrente, graciosa, orixinal ou artística. Máis que enganar ao ollo, valorarase especialmente a creatividade e o enxeño da idea.
⦁ No caso dos accésit, valorarase máis en particular a “fotografía máis graciosa” polo divertida e  ocurrente que poida resultar e a “fotografía máis máxica” pola ilusión creada ou pola atmósfera máxica que produza.

12ª DEREITOS DE AUTOR: 
A propiedade intelectual e autorías serán sempre do autor/a das fotos. O Concello de Santiago de Compostela e o Museo de Magia Kiko Pastur terá dereito a facer uso de todas as fotografías presentadas, en calquera tipo de reprodución ou exposición física ou virtual.

13ª ENTREGA DE PREMIOS: 
A entidade produtora do Museo de Magia Kiko Pastur, por medio do seu director, poñerase en contacto cos concursantes premiados, tanto para satisfacer os respectivos premios, como para coordinar o evento de entrega de premios, a partir do día 17 de febreiro de 2021, unha vez realizado o fallo do Xurado.

14ª  ACEPTACION DAS BASES:
A participación neste concurso, supón a plena aceptación de todas e cada unha destas bases e do fallo inapelable do xurado.

15ª CRÉDITOS:
Idea orixinal de Kiko Pastur. Imaxen e deseño de cartaz de Mery Pais. Coa colaboración da Asociación Cultural Cidade Vella e do Excmo. Concello de Santiago de Compostela.